Garanti

Om Exact PipeCut Saw blir oanvändbar på grund av material- eller tillverkningsfel inom garantitiden enligt vårt avgörande kommer vi att reparera Exact PipeCut Saw eller leverera en helt ny eller fabriksrenoverad Exact PipeCut Saw utan kostnad.

Garantin gäller endast om:

1.)  En kopia av ett daterat inköpskvitto returneras till det auktoriserade garantireparationscentret eller har överförts till vår hemsida i samband med garantiregistrering.

2.)  Exact PipeCut Saw inte har använts felaktigt.

3.)  Inga försök har gjorts av icke auktoriserade personer att reparera sågen.

4.)  Exact PipeCut Saw har använts i enlighet med de drift-, säkerhets- och serviceinstruktioner som anges i bruksanvisningen.

5.)  Exact PipeCut Saw har levererats till ett auktoriserat garantireparationscenter inom garantiperioden.

Obs! Exact PipeCut Saw ska levereras levereras till ett auktoriserat garantireparationscenter med förbetald frakt. Om Exact PipeCut Saw repareras under garantin kommer returen att göras med förbetald frakt. Om Exact PipeCut Saw inte repareras under garantin kommer returen att göras mot postförskott.

Obs! Följande produkter eller tjänster är undantagna från garantianspråk:

 • Sågblad
 • Överbelastningsskyddssäkring
 • Kolborstar
 • Gripenhet hjul
 • Bladfläns
 • Fästfläns
 • Dragflänsbricka
 • Normaltslitage
 • Fel på grund av felaktig användning eller olycksfall
 • Vatten, eld och fysiska skador
 • Strömkablar
 • Inställning av justeringshjul